Letní tábor Judo

13. ročník Letního tábora - Letní škola čar a kouzel

Vážení rodiče a milé děti,

V následujících řádcích uvádíme důležité informace a letošní novinky, které si ve vlastním zájmu opravdu pečlivě pročtěte a uschovejte. Zajistíte tak svému dítěti bezproblémový pobyt na táboře a spoustu nevšedních zážitků. Doporučujeme Vám také průběžné sledovat naše internetové stránky www.judousti.cz (https://facebook.com/judo.usti.nad.labem) sekci „Tábor“ nebo https://tabor.judousti.cz , kde probíhá i přihlášení na tábor. Zde pravidelně uveřejňujeme aktuální informace o našem oddíle a budeme pravidelně uveřejňovat informace i o táboře, jeho případné změny a novinky před odjezdem. Dále na této adrese v průběhu tábora zveřejňujeme aktuální informace o chodu tábora, o pobytu Vašich dětí, vše formou fotografií i videa.

V případě nejasností se na nás klidně neváhejte obrátit, a to na adresu elektronické pošty kaulfus@judousti.cz , teuscher@judousti.cz , popř. na tel č. +420 739 534 306 nebo +420 602 257 487.

Přihláška na tábor je k dispozici pouze elektronicky na internetové adrese https://tabor.judousti.cz/registrace-tabor, kde je nutné ji vyplnit. Odkaz lze stáhnout na našich internetových stránkách v sekci „Tábor“.

Přihlášky budou přijímány do 15. června 2022 (poté již jen po dohodě).

Z důvodu problémů s přihlašováním dětí na tábor, je nutné do 10 dnů od podání přihlášky zaplatit 1.000,-Kč NEVRATNÉ ZÁLOHY na tábor, jinak bude přihláška vymazána a uvolněno místo pro jiné dítě, děkujeme za pochopení. POZOR vymazání přihlášky je plně automatizované, budete o něm vyrozuměni mailem.

Termín a místo konání tábora

15.8. – 25.8.2022 (pokud se dítě nemůže zúčastnit celého tábora nebude přihláška přijata).

Středisko U jasanu, Krásné Pole 22, Chřibská, okr. Děčín., PSČ 407 44.

http://www.ujasanu.cz

Děti

Tábor je určen pro děti ročníků 2004-2016. Mladší ročníky pouze výjimečně a po dohodě z organizátorem tábora. Pokud je Vaše dítě ročník 2004, může se tábora zúčastnit pouze v případě, že je v době konání tábora mladší 18 let.

Doprava

Doprava je zajištěna autobusy, kdy odjezd na tábor je z Ústí nad Labem a v případě zájmu dětí z děčína, tak z Děčína. Odjezd z Ústí nad Labem je z parkoviště u OD BILLA v Krásném Březně, Krčínova ulice, v Děčíně pak z hlavního vlakového nádraží. Na přesný čas odjezdu a příjezdu budete upozorněni na stránkách https://judousti.cz (https://facebook.com/judo.usti.nad.labem) a na emaily uvedené v přihlášce. Při nástupu dítěte na tábor nezapomeňte odevzdat zdravotní dokumentaci naší zdravotní sestřičce nebo lékaři, kteří se bude v průběhu tábora starat o Vaše děti.

Pokud Vaše dítě špatně snáší cestu autobusem, podejte mu včas vhodný lék a upozorněte na tuto skutečnost doprovod v autobusu a zdravotní sestru.

Cena tábora: 4.500,-Kč (jednotná cena). Dopravu vyznačte závazně v přihlášce, na pozdější připomínky k dopravě nebude brán zřetel.

Platba

Celkovou cenu tábora uhraďte nejpozději do 30.června 2022 (zálohu nejpozději do 10-ti dnů od podání přihlášky). Platební údaje vám přijdou po podání přihlášky emailem na emailové adresy uvedené v přihlášce. Pokud email nedorazí kontaktujte kaulfus@judousti.cz. I v tomto roce bude počet dětí omezen a přednost bude mít ten, kdo podá přihlášku a provede úhradu zálohy!

O zpoždění platby nás ve vlastním zájmu NEPRODLENĚ INFORMUJTE na tel č. +420 739 534 306 nebo +420 602 257 487 !!! V případě potřeby Vám bude vystavena faktura pro Vašeho zaměstnavatele.

Storno tábora:

Při stornování tábora Vám nebude vrácena zaplacená NEVRATNÁ ZÁLOHA, v případě zaplacení celé ceny tábora částka, která odpovídá výši nevratné zálohy a to i v případě onemocnění dítěte.

Pokud dítě na tábor z důvodu nemoci nastoupí opožděně nebo bude muset ze stejného důvodu tábor opustit, bude vrácena částka odpovídající nevyčerpanému pobytu.

Nezbytnou podmínkou pro vrácení příslušné finanční částky je písemné odhlášení dítěte s uvedením způsobu vrácení platby.

Ubytování

Tábor disponuje 120 místy v budovách a 104 místy v chatkách, ale máme zablokováno jen 80 míst pro děti i trenéry, proto s přihláškou neváhejte. Bydlení je rezervováno v budovách. Stravování pak je v hlavní budově 5x denně. Komplex má v blízkosti koupaliště a k dispozici jsou pro nás i tělocvičny hřiště.

Strava

Strava je zajištěna 5x denně, snídaně, svačina, oběd, svačina a večeře. Děti budou mít po celý den zajištěn pitný režim.

Lékařská péče

V den příjezdu na tábor Vaše dítě absolvuje vstupní prohlídku u kvalifikovaného zdravotníka, kterému budou odevzdány veškeré léky, které jste uvedli v bezinfekčnosti a odevzdali u odjezdu. Dětem je zakázáno nechávat si u sebe jakékoliv léky!!! Výjimku tvoří pouze inhalátory pro astmatiky a látky podávané jako první pomoc při prudkých alergických reakcích a i v těchto případech je nutné, abyste na tyto léky zdravotní dozor upozornili. V případě, že léky neuvedete do bezinfekčnosti a dítě je na táboře neodevzdá, neneseme zodpovědnost za následky vzniklé neodbornou manipulací s těmito přípravky. Zdravotní dokumentace je povinná a musí obsahovat:

 • bezinfekčnost, vyplněná od rodičů ne starší 24 hodin!!!
 • čitelnou kopii pojišťovací kartičky (z důvodu ztráty),
 • zdravotní nebo očkovací průkaz (stačí kopie),
 • prohlášení odpovědnosti za škody
 • souhlas s ošetřením dítěte v době konání Letního dětského tábora,
 • pokud má dítě zdravotní problémy, lékařskou zprávu
 • potvrzení od lékaře, že je dítě schopno absolvovat tábor (NOVĚ NE STARŠÍ 2 LET!!!!!)
 • dále mimo tuto zdravotní dokumentaci je nutné odevzdat i souhlas se zpracováním osobních údajů 

Zdravotní omezení Vašeho dítěte (alergie, epilepsie, náměsíčnost, vady srdce, diety apod.) vyplňte do přihlášky a bezinfekčnosti.

Léky svému dítěti prosím čitelně podepište!

Řádným vyplněním a dodáním požadované dokumentace sami chráníte své dítě. Ne vždy jsou děti schopny si vzpomenout na všechny svá zdravotní omezení a lékař, který dítě nezná, mu bez patřičné dokumentace nemůže předepsat nejvhodnější léčbu. Před odjezdem dítěte na tábor, z důvodu stále častějšího výskytu vší, prohlédněte dětem důkladně hlavy, dítě, u kterého budou vši při vstupní prohlídce nalezeny, bude posláno z tábora zpět k odvšivení na Vaše náklady! 

Seznam věcí

Vás, jako rodiče, bychom rádi požádali o respektování určitých specifik, která sebou pobyt na táboře přináší, a děkujeme, že se řídíte našimi radami. Jako cestovní zavazadlo doporučujeme kufr nebo sportovní tašku, kterou viditelně označte jménem dítěte a adresou domů. Špatným vybavením způsobujete Vašemu dítěti velké problémy na táboře a stejně tak Vaše dítě komplikuje program ostatním táborníkům!

Zavazadlo by mělo obsahovat:

 • kompletní zdravotní dokumentaci (kontrolováno u odjezdu!!!), podepsané léky
 • kelímek a láhev na pití (nutné k dodržování pravidelného pitného režimu!!!)
 • oblečení do deštivého počasí – holinky (kanady) a pláštěnka (šusťáková bunda nestačí, protože propouští vodu a nekryje všechny části oděvu dítěte. Sušení promočených tepláků a mikin je v podmínkách tábora, kdy budou děti ještě sušit propocená kimona, dosti problematické.)
 • dostatek spodního prádla a ponožek – minimálně na každý den čisté
 • plavky a ručník (ručník doporučujeme jiný, než má dítě na hygienu)
 • trička, mikiny, svetry, tepláky, kraťasy – dle Vaší úvahy (doporučujeme 5 triček kr. rukáv, 3 mikiny, 3 tepláky, 2–3 kraťasy)
 • pokrývka hlavy, šátek, sluneční brýle
 • vhodnou obuv – 2 páry spíše starších botasek (které netlačí), sandále, 2x pantofle (jedny na venek a druhé do budovy)
 • hygienické potřeby (mýdlo, šampon, zubní kartáček, pasta, ručník apod.), repelent, krém na opalování
 • baterka
 • maska na karneval (v minulých letech u některých dětí velký problém proto prosíme, aby každý měl sebou již masku připravenou)
 • psací potřeby (tužku, pero, pastelky nebo fixy, poznámkový blok)
 • dle zájmů hry, hudební nástroj, karty, pálku na stolní tenis
 • kimono (u starších dětí nad 12 let je lepší mít i kimona dvě, není podmínkou)
 • pro neplavce plavací rukávky!!!

Po mnohaletých zkušenostech doporučujeme čitelné podepsání všech věcí Vašeho dítěte. Bez čitelného podepsání nemůžeme ztracenou věc vrátit správnému majiteli.

Děti, které mají alergii na peří nebo chtějí spát ve spacím pytli, musí si tento přivézt sebou, jinak je tábor vybaven dekami a polštáři včetně povlečení.

Důležitá upozornění

!!! Prosíme, seznamte s následujícími informacemi své děti!!!

Táborový řád

Děti budou bezprostředně po příjezdu na tábor seznámeny s táborovým řádem. V případě jeho hrubého porušení (kouření, alkohol, šikana, drogy, krádeže …) si vyhrazujeme právo poslat dítě s ohledem na ostatní táborníky okamžitě domů. Bude tak učiněno na náklady rodičů a bez nároku na vrácení peněz. Z tohoto důvodu prosíme rodiče, upozorněte své děti před odjezdem na tábor na základní pravidla slušného chování, které je vhodné dodržovat i mimo dozor Vás, rodičů.

Cennosti

Děti si budou moci své cennosti a peníze uschovat u svého oddílového vedoucího. V případě, že této možnosti nevyužijí, za případné ztráty nezodpovídáme!!!

Mobilní telefon

Z důvodu špatných zkušeností Vás žádáme, nedávat dětem na tábor mobilní telefon. Spokojenost Vašeho dítěte Vám mobilní telefon stejně nezaručí a naopak příliš často je využíván jako hlavní pomocník k věcem, které na tábor skutečně nepatří! V případě, že si dítě na tábor mobilní telefon vezme, je jeho používání dítěti dovoleno jen v době od 19.30-20.00 hod. a to pouze k telefonování!!! V případě jiné činnosti s telefonem nebo telefonování mimo vymezený čas bude telefon dítěti odebrán a dáván pouze ve vymezený čas na telefonování. Pokud si Vaše dítě telefon neuloží u svého oddílového vedoucího, nebude jeho poškození, ztráta nebo odcizení na táboře (ani po něm) nijak řešeno!!! 

Návštěvy

V táboře jsou zakázány návštěvy rodičů a rodinných příslušníků. Je to z důvodu hygieny, kdy v minulých letech byly problémy s Hygienickou stanicí, dalším důvodem je narušení zaběhnutého režimu tábora a v neposlední řadě sebou máme i menší děti, ke kterým by to nebylo fér.

Orientační denní režim

7.00 hod. – budíček, rozcvička, ranní hygiena,

8.00 hod. – snídaně,

9.00 hod. – blok tréninků, dopolední zaměstnání,

10.00 hod. – svačina,

12.00 hod. – oběd,

13.00 hod. – polední klid do 14.00 hod.,

15.00 hod. – svačina

16.00 hod. – odpolední zaměstnání, blok tréninků,

18.00 hod. – večeře,

19.00 hod. – večerní program

21.00 hod. – večerka pro nejmladší

22.00 hod. – večerka pro starší

Součástí tábora budou zábavné hry, maškarní ples, diskotéka, oddílové soutěže, táborová soutěž, lezení na lezecké stěně, bobřík odvahy, velký dětský den.